Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Informacje rolnicze
  Data modyfikacji: 26-01-2021 11:21
 2. RODO
  Data modyfikacji: 26-01-2021 11:01
 3. Zarządzenia Burmistrza Zawadzkiego - rok 2021
  Data modyfikacji: 25-01-2021 15:18
 4. Projekty uchwał Rady Miejskiej - rok 2021
  Data modyfikacji: 22-01-2021 12:37
 5. OPS - Zamówienia Publiczne
  Data modyfikacji: 18-01-2021 13:51
 6. Projekty uchwał Rady Miejskiej
  Data modyfikacji: 15-01-2021 09:02
 7. Posiedzenia sesji i komisji 2018- 2023
  Data modyfikacji: 15-01-2021 08:07
 8. "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Zawadzkie" - etap I roboty budowlane
  Data modyfikacji: 13-01-2021 13:50
 9. Strona główna BIP
  Data modyfikacji: 12-01-2021 10:19
 10. Świadczenie usług w zakresie doradztwa prawnego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem i gminnych jednostek organizacyjnych oraz reprezentowanie gminy Zawadzkie przed sądami powszechnymi
  Data modyfikacji: 08-01-2021 10:49
Wersja XML