Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Zamówienia publiczne - rok 2022
  Data modyfikacji: 29-06-2022 09:37
 2. Kierownicy jednostek gminnych - oświadczenia majątkowe
  Data modyfikacji: 29-06-2022 09:28
 3. Dostawa System Service desk, System Skaner sieci + zarządzanie urządzeniami USB - 2
  Data modyfikacji: 29-06-2022 09:08
 4. Zarządzenia Burmistrza Zawadzkiego - rok 2022
  Data modyfikacji: 29-06-2022 08:24
 5. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Zawadzkie"
  Data modyfikacji: 28-06-2022 14:14
 6. Przetarg
  Data modyfikacji: 28-06-2022 14:07
 7. Urząd Miejski w Zawadzkiem - oświadczenia majątkowe
  Data modyfikacji: 28-06-2022 13:30
 8. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Zawadzkie
  Data modyfikacji: 28-06-2022 10:57
 9. Ogłoszenia o przetargach
  Data modyfikacji: 28-06-2022 10:01
 10. „Modernizacja okablowania sieci LAN w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem w ramach projektu Cyfrowa Gmina"
  Data modyfikacji: 27-06-2022 18:01
Wersja XML