Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Przetarg
  Data modyfikacji: 01-07-2022 12:12
 2. Dostawa System Service desk, System Skaner sieci + zarządzanie urządzeniami USB
  Data modyfikacji: 30-06-2022 15:19
 3. Zarządzenia Burmistrza Zawadzkiego - rok 2022
  Data modyfikacji: 30-06-2022 15:03
 4. "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla gminy Zawadzkie -dostawa wyposażenia
  Data modyfikacji: 30-06-2022 14:44
 5. Informacja o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci dla Gminy Zawadzkie
  Data modyfikacji: 30-06-2022 13:31
 6. Ogłoszenia o przetargach
  Data modyfikacji: 30-06-2022 12:01
 7. Posiedzenia sesji i komisji 2018- 2023
  Data modyfikacji: 30-06-2022 11:24
 8. Uchwały Rady Miejskiej – rok 2022
  Data modyfikacji: 30-06-2022 11:19
 9. Zamówienia publiczne - rok 2022
  Data modyfikacji: 29-06-2022 09:37
 10. Kierownicy jednostek gminnych - oświadczenia majątkowe
  Data modyfikacji: 29-06-2022 09:28
Wersja XML