Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strona główna BIP

Gmina Zawadzkie - powiat strzelecki -  województwo opolskie

Brak opisu obrazka

Urząd Miejski w Zawadzkiem
ul. Dębowa 13, 47-120 ZAWADZKIE
tel.(77) 4 623 100 (centrala),
tel/fax (77) 4623175
e-mail: umig@zawadzkie.pl
Strona internetowa: www.zawadzkie.pl

Godziny urzędowania:
Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek - Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 14.00


Kasa czynna:
Poniedziałek 8.10 - 16.00
Wtorek - Czwartek 8.00 - 14.30
Piątek  8.00 - 13.30

Burmistrz Zawadzkiego przyjmuje strony w sprawach skarg i wniosków
w każdy poniedziałek w godzinach od 15:00 do 17:00.


Przerwa śniadaniowa:
codziennie w godz. od 10.00 - 10.15

 

Brak opisu obrazka

(Elektroniczna Skrzynka Podawcza )

 

Informacje dotyczące lokalizacji Gminy Zawadzkie 


Wyświetl większą mapę

Gmina Zawadzkie leży we wschodniej części województwa opolskiego, na wysokości 210 – 240 m n.p.m., na lewym brzegu rzeki Mała Panew. Od północy graniczy z gminami Dobrodzień i Pawonków, od wschodu z województwem śląskim, od zachodu z gminą Jemielnica i od północnego zachodu z gminą Kolonowskie.
Powierzchnia gminy wynosi ok. 82,2 km2 (0,9% terenów województwa), w tym powierzchnia miasta to ok. 16,5 km2 (20% terenów gminy).            
W połączonym ze sobą układzie urbanizacyjnym wzdłuż osi, którą jest droga wojewódzka Nr 901 (relacji Olesno - Dobrodzień - Zawadzkie - Wielowieś - Pyskowice – Gliwice) na obszarze gminy oprócz miasta Zawadzkie zlokalizowane są dwa sołectwa: Żędowice i Kielcza.

Liczba mieszkanców gminy Zawadzkie:  11 020
(stan na 08.07.2019 r.)
Zawadzkie: 6855
Żędowice:  2323
Kielcza:  1842
Wersja XML