Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statut i inne dokumenty szkoły

Bilans Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzkiem na dzień 31.12.2018 r.

PDFbilans_PSP_31_12_2018.pdf


Statut Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzkiem

 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzkiem na lata 2017 - 2021

 

 

 

 

Wersja XML