Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ORGANY SZKOŁY

Dyrektor  – mgr inż. Małgorzata Kozioł

Rada Pedagogiczna

Jolanta Baron

nauczyciel dyplomowany

język polski

Jadwiga Breguła

nauczyciel dyplomowany

geografia, wychowanie fizyczne

Krystyna Grabińska

Karol Graca

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel kontraktowy

edukacja wczesnoszkolna

muzyka,  technika, informatyka

Karina Gryc

Justyna Grzywocz

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel mianowany

historia, religia

matematyka,  wychowanie do życia w rodzinie

Małgorzata Jeruszka

 

Izabela Karaś

nauczyciel dyplomowany

 

nauczyciel dyplomowany

edukacja wczesnoszkolna, wychowanie do życia w rodzinie

plastyka

Edyta Koronczok

nauczyciel dyplomowany

język niemiecki,język mniejszości narodowej – niemiecki

Małgorzata Kozioł

nauczyciel dyplomowany

dyrektor szkoły, przyroda, biologia

Henryk Kozub

nauczyciel dyplomowany

matematyka, fizyka,  informatyka

Eryka Kubica

nauczyciel dyplomowany

matematyka

Bożena Michalik

nauczyciel dyplomowany

edukacja wczesnoszkolna, biblioteka szkolna

Monika Czajkowska- Żurek

nauczyciel dyplomowany

język mniejszości narodowej – niemiecki, wiedza o społeczeństwie

Marian Poliwoda

nauczyciel dyplomowany

język angielski

Agata Spałek

nauczyciel dyplomowany

wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

Anita Stachowska

nauczyciel dyplomowany

język polski, historia

Beata Śmich

nauczyciel dyplomowany

pedagog szkolny

Gizela Trybuła

nauczyciel dyplomowany

biologia, chemia

 

Rada Rodziców

Beata Langer

przewodnicząca

Karina Signus

skarbnik

Barbara Signus

sekretarz

 

Samorząd Uczniowski

Lena Zientek

przewodniczący

Patrycja Misiek

zastępca przewodniczącego

Kinga Marek

sekretarz

 

ORGANIZACJA SZKOŁY

 

SEKRETARIAT

Godziny pracy: poniedziałek  –  piątek 730 - 1530

 

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Godziny pracy: poniedziałek  –  piątek 730 - 1530

 

PEDAGOG SZKOLNY– Beata Śmich 

Godziny pracy:  

poniedziałek

   745 - 1245    

wtorek

845- 945    1145 - 1245    1330  - 1430

środa

845 -1345

czwartek

830 - 1430

piątek

845 - 1430

Indywidualne konsultacje dla rodziców - poniedziałek 1545

Konsultacje popołudniowe  - możliwe po wcześniejszym ustaleniu

Numer telefonu: 774639301

 

ŚWIETLICA SZKOLNA

Godziny pracy:

poniedziałek

645 - 845    945 - 1245

wtorek

645 - 845    945 - 1245

środa

645 - 1245

czwartek

645 - 845    945 - 1245

piątek

645 - 845     945 - 1245

 

OGNISKO ŚRODOWISKOWE

Godziny pracy:

poniedziałek

1245 - 1545

wtorek

1245 - 1545

środa

1245 - 1545

czwartek

1245 - 1545

piątek

1245 - 1545

 

GODZINY ZAJĘĆ W PUBLICZNEJ SZKOLE  PODSTAWOWEJ W ŻĘDOWICACH

Numer lekcji

Godzina

rozpoczęcia lekcji

Godzina zakończenia lekcji

1.

800

845

2.

855

940

3.

950

1035

4.

1050

1135

5.

1150

1235

6.

1245

1330

7.

1340

1425

8.

1430

1515

9.

1520

1605

10.

1610

1655

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

 

Na podstawie art. 37.7 RODO oraz art. 11 ustawy z 10 maja 2018 r.

o ochronie danych osobowych informujemy, że:

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Pan Maciej Korzuch

 e-mail: 

 

 

Wersja XML