Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Regulaminy i dokumenty

PDFRegulamin organizacyjny Przedszkola Publicznego Nr 3 w Zawadzkiem

PDFRegulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Zawadzkiem

PDFRegulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego Nr 3 w Zawadzkiem

PDFRegulamin Rady Rodziców Przedszkola Publicznego Nr 3 w Zawadzkiem

PDFProcedury Bezpieczeństwa Dzieci w Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Zawadzkiem

PDFProcedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Zawadzkiem dla dzieci, które nie posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

Wersja XML