Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na posiedzenie sesji Rady Miejskiej w dniu 28.12.2017 r

PDF6. Projekt uchwały w spr. przyjęcia planu sesji Rady Miejskiej w Zawadzkiem na 2018 r..pdf
PDF5. Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gminnych.pdf
PDF4. Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny.pdf
PDF2. Projekt budżetu gminy Zawadzkie na 2018 r..pdf
PDF3. Projekt uchwały w spr. powierzenia Gminy Strzelce Opolskie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.pdf
PDF1.Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2023.pdf

PDFFCC.Zabrze.pdf

Wersja XML