Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontakt z urzędnikiem

Strona archiwalna

 

 

Burmistrz Zawadzkiego - Mariusz Stachowski tel. (77) 4623106 (sekretariat)  burmistrz@zawadzkie.pl

Sekretarz Gminy - Małgorzata Kowalska (77) 4623106 (sekretariat) sekretarz@zawadzkie.pl

Skarbnik Gminy - Karina Nowak tel. (77) 4623104 skarbnik@zawadzkie.pl

 


 

Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

Kierownik  - Violetta Turek tel. (77) 4623126 kierownikusc@zawadzkie.pl  

Zastępca Kierownika - Beata Buczek tel. (77) 4623131  ewidencja@zawadzkie.pl


 

Referat Finansowo-Budżetowy

Kierownik - Halina Cytacka tel. (77) 4623151 fn@zawadzkie.pl  

Lucyna Graczyk tel. (77) 4623155 podatki@zawadzkie.pl  

Janina Chlebowska tel. (77) 4623154 finanse@zawadzkie.pl  

Joanna Knol tel. (77) 4623152 wydatki@zawadzkie.pl  

Helena Bryś tel. (77) 4623156 ksiegowosc@zawadzkie.pl  

Jolanta Kosel tel (77) .4623156 oplaty@zawadzkie.pl  

Agnieszka Szaton tel. (77) 4623152 dochody@zawadzkie.pl

Żaneta Jańta  tel. (77) 4623158 kasa@zawadzkie.pl

 


 

Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Kierownik Karina Bartoszek tel. (77) 4623141 gro@zawadzkie.pl  

Aniela Początek ( zastępstwo )  tel. (77) 4623142 nieruchomosci@zawadzkie.pl ,

Grzegorz Wieszołek  tel. (77) 4623146 rolnictwo@zawadzkie.pl ekologia@zawadzkie.pl  

Marian Szymski tel. (77) 4623144 geodezja@zawadzkie.pl  

Beata Karlińska tel. (77) 4623145 urbanistyka@zawadzkie.pl  

Anna Guzy tel. (77) 4623143  grunty@zawadzkie.pl   

 


Wieloosobowe stanowisko ds. organizacji społecznych, kultury fizycznej, uzależnień i promocji gminy, w skład którego wchodzą stanowiska:

Stanowisko ds kultury fizycznej i uzależnień

Barbara Skwara tel. (77) 4623113 kultura@zawadzkie.pl gazeta@zawadzkie.pl

Stanowisko ds. organizacji społecznych i promocji gminy

Sabina Skrabania tel. (77) 4623113 promocja@zawadzkie.pl 

 


Samodzielne stanowisko ds. przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego gminy

Kierownik Marek Matuszczak tel. (77) 4623111 

 


Samodzielne stanowisko ds. dróg i inwestycji (DI)

Krzysztof Wiktorzak-  tel. (77) 4623136 remonty@zawadzkie.pl


 

Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych  i pozyskiwania funduszy (ZPO)

Dorota Klyssek tel. (77) 4623138 amowieniapubliczne@zawadzkie.pl

 


 

Samodzielne stanowisko ds. komunalnych i mieszkaniowych (KOM)

Eliza Bujmiła - Winkler tel. 512 739 448  kb@zawadzkie.pl


 

Samodzielne Stanowisko ds. Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożarowe

Agnieszka Bretsznajder 774623133 oc@zawadzkie.pl

 

 


Samodzielne stanowisko ds. Administracyjno-Gospodarczych

Izabela Stefan  77 46 23 137 administracja@zawadzkie.pl

 

Samodzielne Stanowisko ds. kadr i archiwizacji akt

Danuta Szymanowska tel. (77) 4623107 kadry@zawadzkie.pl  

 

Samodzielne Stanowisko ds. organizacyjnych i obsługi sekretariatu 

Danuta Labus tel. (77) 4623106 sekretariat@zawadzkie.pl

 

Samodzielne Stanowisko ds. obsługi Biura Rady Miejskiej

Joanna Zawadzka tel. (77) 4623117 biurorady@zawadzkie.pl

 

Samodzielne stanowisko ds. Obsługi Informatycznej

 Damian Dubiel tel. (77) 4623109 it@zawadzkie.pl

 

 

Samodzielne Stanowisko ds. oświaty i wychowania

Sonia Kaczmarczyk tel. (77) 4623123 ow@zawadzkie.pl

 

Samodzielne Stanowisko ds. rozliczeń jednostek szkolnych

Magdalena Foryś  tel. (77) 4623123 oswiata@zawadzkie.pl

 

Samodzielne Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej (KW)

Joanna Datoń (77) 46 23 110 kw@zawadzkie.pl

Wersja XML