Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Realizacja robót dodatkowych związanych z „Przebudowa z rozbudową kinoteatru na budynek Centrum Informacji Turystycznej w Zawadzkiem przy ul. Dworcowej na działkach nr 430/7, 430/2 w ramach projektu inwestycyjnego Utworzenie Reg. Centr. Turyst.

Realizacja robót dodatkowych związanych z „Przebudowa z rozbudową kinoteatru na budynek Centrum Informacji Turystycznej w Zawadzkiem przy ul. Dworcowej na działkach nr 430/7, 430/2 w ramach projektu inwestycyjnego „Utworzenie Regionalnego Centrum Turystycznego „Dolina Małej Panwi”” - w ramach 50 % umowy zasadniczej

PDFogłoszenie o zamówieniu na roboty dodatkwe.pdf

PDFZałącznik Nr 1- karta ofertowa.pdf

PDFZałącznik nr 2 - projekt umowy.pdf

PDFzałacznik nr 3 - przedmiar robót.pdf

PDFZałącznik nr 4- Oświadczenie.pdf

PDFinformacja o udzieleniu zamówienia na roboty dodatkowe.pdf

Wersja XML