Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28.12.2017

PDFUchwała Nr XXXVII-338-17 w spr. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XXXVII-339-17 w spr. uchwały budżetowej na 2018 r..pdf
PDFUchwała Nr XXXVII-340-17 o zmianie uchwały budżetowej na 2017 r..pdf
PDFUchwała Nr XXXVII-341-17 w spr. powierzenia Gminie Strzelce Opolskie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.pdf
PDFUchwała Nr XXXVII-342-17 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny.pdf
PDFUchwała Nr XXXVII-343-17 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gminnych.pdf
PDFUchwała Nr XXXVII-344-17 w spr. przyjęcia planu sesji Rady Miejskiej na 2018 r..pdf
PDFUchwała Nr XXXVII-345-17 o zmianie uchwały w spr. określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w przedszkolach.pdf
PDFZarządzenie Nr 363-XXVII-2017 w spr. powołania Zespołu Konsultacyjno-Doradczego Seniorów działającego przy Burmistrzu Zawadzkiego.pdf
 

Wersja XML