Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 .03.2012 r.

PDFuchwała Nr XVIII_128_12 w sprawie zmiany uchwały XIV_102_11 w sprawie uchwały budżetowej na 2012 r.pdf

PDFuchwała Nr XVIII_129_12 w sprawie zatwierdzeia rocznego sprawozdania finansowego MOKSiR.pdf

PDFuchwała Nr XVIII_130_12 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębenienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.pdf

PDFuchwała Nr XVIII 131_12 w sprawie przyjęcia sprawozdań z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.pdf

PDFuchwała Nr XVIII_132_12 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwiezętami bezdomnymi oraz zapobieganiz bezdoności zwierzą.pdf

PDFuchwała Nr XVIII_133_12 w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawadzkiem.pdf

PDFuchwała Nr XVIII_134_12 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawadzkiem.pdf

 

Wersja XML