Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenia o przetargach

Ogłoszenie Burmistrza Zawadzkiego o pierwszych (I) przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości oznaczonych jako działki gruntu: Nr 715/28
i Nr 715/29 z mapy 3, obręb Zawadzkie.

PDFogłoszenie o I przetargach.pdf

PDFmapa poglądowa (6).pdf
PDFoświadczenia RODO.pdf
 

Opublikowano: 14.09.2021 r.


Ogłoszenie Burmistrza Zawadzkiego o trzecim (III) przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu Nr 1946/4, z mapy 7, obręb Żędowice.

PDFOgłoszenie o III przetargu.pdf

PDFOświadczenie RODO.pdf

Opublikowano: 24.08.2021 r.


Ogłoszenie Burmistrza Zawadzkiego o pierwszym (I) przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości złożonej z działek gruntu: Nr 889/1 i Nr 889/2, z mapy 4, obręb Zawadzkie.

PDFogłoszenie.przetarg.pdf

PDFOświadczenie.RODO.pdf

Opublikowano: 27.04.2021 r.


Burmistrz Zawadzkiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 17 zlokalizowanego na drugim (II) piętrze w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Opolskiej 11 w Zawadzkiem, na nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu Nr 386/30 z mapy 2, o powierzchni 0,2289 ha, obręb Zawadzkie, objętej księgą wieczystą Nr OP1S/00047012/6.

ogłoszenie - sprzedaż lokalu.pdf


 

Ogłoszenie o drugim (II) przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 1946/4 z mapy 7, obręb Żędowice, położonej przy ul. Tuwima w Żędowicach.

PDFogłoszenie II przetarg Tuwima.pdf

PDFmapa poglądowa (3).pdf

PDFoświadczenie RODO.pdf

Opublikowano: 23.02.2021 r.


Ogłoszenie o pierwszym (I) przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu Nr 1483/3 z mapy 6, obręb Żędowice, położonej przy ul. Kolejowej w Żędowicach.

PDFOgłoszenie Kolejowa.pdf

PDFmapa poglądowa - Kolejowa.pdf

PDFzgłoszenie uczestnictwa w przetargu.pdf

Opublikowano: 01.09.2020 r.


Ogłoszenie o pierwszym (I) przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 1643 z mapy 5, obręb Zawadzkie, położonej w rejonie ul. Sienkiewicza w Zawadzkiem.

 

PDFOgłoszenie Sienkiewicza.pdf

PDFMapa poglądowa - Sienkiewicza.pdf

PDFZgłoszenie uczestnictwa w przetargu.pdf

Opublikowano: 01.09.2020 r.


Ogłoszenie o pierwszych (I) przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości oznaczonych jako działki gruntu:

Nr 711/7 z mapy 3, obręb Zawadzkie, położonej przy ul. Handlowej 1A w Zawadzkiem oraz

Nr 1946/4 z mapy 7, obręb Żędowice, położonej przy ul. Tuwima w Żędowicach.

PDFogłoszenie - Handlowa,Tuwima.pdf

PDFmapa poglądowa Handlowa.pdf
PDFmapa poglądowa Tuwima.pdf
 

Opublikowano: 01.09.2020 r.


Ogłoszenie o drugim (II) przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 3150/2, z mapy 3, obręb Zawadzkie, położonej przy ul. Paderewskiego w Zawadzkiem.

PDFOgłoszenie - Paderewskiego.pdf

PDFmapa poglądowa - Paderewskiego.pdf
 


Opublikowano: 01.09.2020 r.


Ogłoszenia o pierwszych (I) przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek Nr 3150/2 i Nr 3150/9 z mapy 3 oraz  Nr 1932/2 z mapy 6, obręb Zawadzkie.

PDFDziałka 1932_2.pdf
PDFDziałki 3150_2 i Nr 3150_9 .pdf
 

Opublikowano: 02.06.2020 r.


Ogłoszenie o pierwszym (I) przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 17 w budynku przy ul. Opolskiej 50 w Zawadzkiem (działka gruntu Nr 460/5 z mapy 2, o powierzchni 0,1523 ha, obręb Zawadzkie).

PDFPrzetarg ul. Opolska 50.17.pdf

Opublikowano: 02.06.2020 r.


Informacja o odwołaniu pierwszego (I) przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Zawadzkie, oznaczonej jako działka gruntu Nr 1932/2 z mapy 6, o powierzchni 0,1653 ha, obręb Zawadzkie.

PDFInformacje o odwołaniu przetargu.pdf

Opublikowano: 16.03.2020 r.


Informacja o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 17 zlokalizowanego w budynku przy ul. Opolskiej 50 w Zawadzkiem.

PDFInformacje o odwołaniu przetargu.pdf

Opublikowano: 16.03.2020 r.


Ogłoszenie o pierwszym (I) przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Zawadzkie, oznaczonej jako działka gruntu Nr 1932/2 z mapy 6, o powierzchni 0,1653 ha, obręb Zawadzkie.

PDFogłoszenie o przetrargu - działka Nr 1932.2.pdf

Opublikowano: 11.02.2020 r.


Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 17 zlokalizowanego w budynku przy ul. Opolskiej 50 w Zawadzkiem.

PDFPrzetarg ul. Opolska 50.pdf

Opublikowano: 11.02.2020 r.


Ogłoszenie PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie prawa własności lokalu mieszkalnego nr 5 położnego przy ul. Kolejowej 12 w Zawadzkiem.

PDFPKP - ogłoszenie przetarg.pdf

Opublikowano: 10.02.2020 r.


 PDFOgłoszenie Burmistrza Zawadzkiego o piątych (V) przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w rejonie ul. Paderewskiego w Zawadzkiem.pdf

data ogłoszenia: 29.01.2019 r.


Ogłoszenie o trzecich (III) przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokali, stanowiących własność gminy Zawadzkie:

- lokal mieszkalny Nr 1 w budynku przy ul. Waryńskiego 9 w Zawadzkiem,

- lokal mieszkalny Nr 14 w budynku przy ul. Opolskiej 48 w Zawadzkiem,

- lokal mieszkalny Nr 4 w budynku przy ul. Nowe Osiedle 1 w Zawadzkiem.

data ogłoszenia: 29.01.2019 r.

PDFIII przetargi na sprzedaż lokali mieszkalnych.pdf


Ogłoszenie o drugich (II) przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokali, stanowiących własność gminy Zawadzkie:

- lokal mieszkalny Nr 1 w budynku przy ul. Waryńskiego 9 w Zawadzkiem,

- lokal mieszkalny Nr 14 w budynku przy ul. Opolskiej 48 w Zawadzkiem,

- lokal mieszkalny Nr 4 w budynku przy ul. Nowe Osiedle 1 w Zawadzkiem.

PDFDrugie (II) przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych.pdf

data ogłoszenia: 06.11.2018 r.

 


Ogłoszenie Burmistrza Zawadzkiego o czwartych (IV) przetargach ustnych nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w rejonie ul. Paderewskiego w Zawadzkiem.

PDFOgłoszenie o przetargu .pdf


 

Ogłoszenie o pierwszych (I) przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż
lokali, stanowiących własność gminy Zawadzkie:
- lokal użytkowy Nr 7 w budynku przy ul. Szpitalnej 1 w Zawadzkiem,
- lokal mieszkalny Nr 1 w budynku przy ul. Waryńskiego 9 w Zawadzkiem,
- lokal mieszkalny Nr 14 w budynku przy ul. Opolskiej 48 w Zawadzkiem,
- lokal mieszkalny Nr 4 w budynku przy ul. Nowe Osiedle 1 w Zawadzkiem,
- lokal mieszkalny Nr 4 w budynku przy ul. Lublinieckiej 9 w Zawadzkiem.

PDFOgłoszenie o pierwszych (I) przetargach ustnych nieograniczonycyh na sprzedaż lokali.pdf

 

data ogłoszenia: 28.08.2018 r.


PDFOgłoszenie Burmistrza Zawadzkiego o II przetegu - działka nr 464_17 .pdf

data ogłoszenia:13.04.2018 r.


PDFOgłoszenie Burmistrza Zawadzkiego o trzecich (III) przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości - Ul Paderewskiego w Zawadzkiem .pdf

data ogłoszenia: 27.03.2018 r.


Ogłoszenie Burmistrza Zawadzkiego o pierwszym (I) przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka Nr  464/17 w Zawadzkiem.

PDFOgłoszenie Burmistrza o I przetargu .pdf

data ogłoszenia: 01.12.2017 r.


Ogłoszenie Burmistrza Zawadzkiego o drugich (II) przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych jako działki Nr: 720/28, 3149/2, 3150/1, 3150/2, 3150/9 i 3150/11 z mapy 3, obręb Zawadzkie, położonych w rejonie ul. Paderewskiego w Zawadzkiem.

PDFOgłoszenie o drugich (II) przetargach na sprzedaż nieruchomości.pdf

data ogłoszenia: 17.10.2017 r.


Ogłoszenie Burmistrza Zawadzkiego o pierwszych (I) przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych jako działki Nr: 720/28, 720/29, 3149/2, 3150/1, 3150/2, 3150/9 i 3150/11 z mapy 3, obręb Zawadzkie, położonych w rejonie ul. Paderewskiego w Zawadzkiem.

PDFOgłoszenie o przetargu - ul. Paderewskiego w Zawadzkiem.pdf

data ogłoszenia: 25.07.2017 r.

 

 


Ogłoszenie Burmistrza Zawadzkiego o pierwszym (I) przetargu ustanym ograniczonym na sprzedaż  działki Nr 708 położonej w Kielczy.

PDFOgłoszenie o przetargu .pdf

PDFZgłoszenie uczestnictwa w przetargu.pdf

Data ogłoszenia 06.07.2017 r.


PDFOgłoszenie o drugim (II) przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 3 w budynku ul. Konopnickiej 13 w Kielczy.pdf 

Data ogłoszenia 09.05.2017 r.


PDFOgłoszenie o trzecim (III) przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Kielczy przy ul. Dobrego Pasterza 37 - Nr. 299_1.pdf

Data ogłoszenia 09.05.2017 r.


Ogłoszenie Burmistrza Zawadzkiego o pierwszych (I) przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych przy ul. Zielonej 9 w Zawadzkiem oraz przy ul. Konopnickiej 13 w Kielczy.  

PDFOgłoszenie I przetarg.pdf
 

Data ogłoszenia 07.02.2017 r.


PDFOgłoszenie o drugim (II) przetargu na sprzedaż nieruchomości złozonej z działek Nr 412_7, 412_11 z mapy 2 obręb Zawadzkie.pdf

Data ogłoszenia: 31.01.2017 r.


PDFOgłoszenie o drugim (II) przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Kielczy przy ul. Dobrego Pasterza 37 - Nr. 299_1.pdf

Data ogłoszenia: 31.01.2017 r.


Ogłoszenie Burmistrza Zawadzkiego o drugim (II) przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Zawadzkie, oznaczonej jako działka gruntu Nr 1269 z mapy 6, obręb Żędowice, położonej przy ul. Powstańców Śląskich w Żędowicach.

PDFtresc ogloszenia.pdf

Data ogłoszenia: 31.01.2017 r.


PDFogłoszenie o pierwszym (I) przetargu na sprzedaż nieruchomości złozonej z działek Nr 897_1, 897_3 i 897_4 obręb Zawadzkie.pdf

Data ogłoszenia: 18.10.2016 r.


PDFOgłoszenie o pierwszym (I) przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Kielczy przy ul. Dobrego Pasterza 37 - Nr. 299_1.pdf

Data ogłoszenia: 20.09.2016 r.


PDFOgłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości złozonej z działek Nr 412_7, 412_11 z mapy 2 obręb Zawadzkie.pdf

Data ogłoszenia: 13.09.2016 r.


 

Ogłoszenie Burmistrza Zawadzkiego o pierwszym (I) przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Zawadzkie, oznaczonej jako działka gruntu Nr 1269 z mapy 6, obręb Żędowice, położonej przy ul. Powstańców Śląskich w Żędowicach.

PDFtreść ogłoszenia.pdf

Data ogłoszenia: 16.08.2016 r.

 

Ogłoszenie Burmistrza Zawadzkiego o drugim (II) przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 11 w budynku ul. Nowe Osiedle 6 w Zawadzkiem – wraz z udziałem wynoszącym 2100/100000 części w działce Nr 371/99 z mapy 1, obręb Zawadzkie, stanowiącego własność Gminy Zawadzkie.

PDFtreść ogłoszenia - lokal.pdf

Data ogłoszenia: 16.08.2016 r.

 

 


Ogłoszenie Burmistrza Zawadzkiego o:pierwszych (I) przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokali mieszkalnych:
      - Nr 3 w budynku przy ul. Andrzeja 10 w Zawadzkiem (działka gruntu Nr 483/7
z mapy 2, obręb Zawadzkie),

- Nr 11 w budynku przy ul. Nowe Osiedle 6 w Zawadzkiem (działka gruntu Nr 371/99
z mapy 1, obręb Zawadzkie),

PDFPierwszy przetarg ustny na sprzedaż lokali mieszkalnych..pdf

Data ogłoszenia: 23.02.2016 r.


Ogłoszenie Burmistrza Zawadzkiego o: drugim (II) przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2
w budynku przy ul. Andrzeja 9 w Zawadzkiem (działka gruntu Nr 485/8 z mapy 2, obręb Zawadzkie), wraz z udziałem ułamkowym we współwłasności części wspólnych budynku i gruntu.

PDFDrugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego - ul. Andrzeja 9 w Zawadzkiem.pdf

Data ogłoszenia: 23.02.2016 r.


25. PDFOgłoszenie o pierwszym (I) przetargu ustnym niograniczonym ma sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 przy ul Andrzeja 9 w Zawadzkiem na działce Nr 485_8 z mapy 2, obręb Zawadzkie.pdf

Data ogłoszenia: 22.09.2015 r.


24. PDFOgłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek 412_7 i 412_11 w Zawadzkiem.pdf

Data ogłoszenia: 08.09.2015 r.


23. Ogłoszenie Burmistrza Zawadzkiego o pierwszych (I) przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości:

PDFOgłoszenie o I przetargach ustnych nieograniczonych - Działki nr 398_3, 398_4, 893, 371_153, 371_154, 371_155, 371_156, 371_157.pdf

Data ogłoszenia: 18.08.2015 r.


22. Ogłoszenie Burmistrza Zawadzkiego o drugim (II) przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 464/17 z mapy 2, obręb Zawadzkie, położonej w rejonie ulic Stawowej i Opolskiej w Zawadzkiem

PDFOgłoszenie o drugim przetargu ustnym na sprzedaż działki 464_17 w Zawadzkiem.pdf

Data ogłoszenia: 05.03.2015 r.


21. Ogłoszenie Burmistrza Zawadzkiego o III przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż:

- nieruchomości złożonej z działek Nr 711/43 i 711/26, położonej przy skrzyżowaniu ulic Nowej i Handlowej w Zawadzkiem 

nieruchomości złożonej z działek Nr 412/7 i 412/11, zlokalizowanej w rejonie ulic Opolskiej i Waryńskiego w Zawadzkiem

PDFOgłoszenie Burmistrza Zawadzkiego o trzecich III przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż .pdf

Data ogłoszenia: 03.03.2015 r.

 


20. Ogłoszenie Burmistrza Zawadzkiego o II przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż:

- nieruchomości złożonej z działek Nr 711/43 i 711/26, położonej przy skrzyżowaniu ulic Nowej i Handlowej w Zawadzkiem 

nieruchomości złożonej z działek Nr 412/7 i 412/11, zlokalizowanej w rejonie ulic Opolskiej i Waryńskiego w Zawadzkiem

PDFOgłoszenie o II przetargach na sprzedaż nieruchomości Nr 711_43 i 711_26 oraz 412_7 i 412_11.pdf

Data ogłoszenia: 19.09.2014 r.


19. Ogłoszenie Burmistrza Zawadzkiego o pierwszym (I) przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości - dz.Nr 468/25 obręb Zawadzkie.

PDFogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż dz.Nr 468.25.pdf

PDFzgłoszenie uczestnictwa w przetargu-zał.do ogłoszenia o przetargu.pdf


18. Ogłoszenie Burmistrza Zawadzkiego o pierwszych (I) przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż:

PDFOgłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek 711_43 i 711_26 oraz 412_7 i 412_11.pdf


17.Ogłoszenie Burmistrza Zawadzkiego o pierwszym (I) przetargu ustnym nieograniczonym
na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 464/17 z mapy 2, obręb Zawadzkie, położonej w rejonie ulic: Stawowej i Opolskiej w Zawadzkiem.

PDFOgłoszenie o pierwszym ustnym przetargu - działka Nr 464_17 .pdf

 


16. Ogłoszenie Burmistrza Zawadzkiego o trzecim (III) przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminnej złożonej z działek: Nr 398/3 i 398/4 położonej w Zawadzkiem

PDFogłoszenie o trzecim przetargu na sprzedaż działek 398_3 i 398_4.pdf.pdf


15.Ogłoszenie Burmistrza Zawadzkiego o trzecich (III) przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gminnych oznaczonych jako działki gruntu: Nr 3704/3 i Nr 3704/2, położonych w Zawadzkiem.

PDFOgłoszenie o trzecich (III) przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości Nr 37043 i Nr 37042, położonych w Zawadzkiem.pdf


 

14. Ogłoszenie Burmistrza Zawadzkiego o piątych (V) przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości:

- niezabudowanej oznaczonej jako działka Nr 464/17, z mapy 2, obręb Zawadzkie,

- zabudowanej złożonej z działek Nr: 412/7 i 412/11, z mapy 2, obręb Zawadzkie.

PDFOgłoszenie o piątych (V) przetargach ustnych na sprzedaż nieruchomości 464_17, 412_7 i 412_11.pdf


13. Ogłoszenie Burmistrza Zawadzkiego o pierwszym (I) przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, złożonej z działek Nr 375/3 i 375/4 z mapy 2, o łącznej powierzchni 0,1832 ha, obręb Zawadzkie

PDFOgłoszenie o pierwszym (I) przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, złożonej z działek Nr 375_3 i 375_4.pdf

 


12.Ogłoszenie o czwartych (IV) przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości:

- niezabudowanej oznaczonej jako działka Nr 464/17 z mapy 2, obręb Zawadzkie,

- zabudowanej złożonej z działek Nr: 412/7 i 412/11 z mapy 2, obręb Zawadzkie,  

PDFOgłoszenie o czwartych IV przetargach na sprzedaż działek Nr 464_17, 412_7 i 412_11 w Zawadzkiem.pdf


11.  Ogłoszenie Burmistrza  Zawadzkiego o II przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek Nr: 398/3, 398/4 oraz 750/48 i 750/51 położonych w Zawadzkiem.

PDFInformacja o wyniku.przetargu działek 398_3 i 398_4.pdf

PDFInformacja o wyniku III przetargu na działkę 750_48 i 750_51.pdf

PDFOgłoszenie o II przetargach na sprzedaż działek nr 398_3, 398_4 oraz 750_48 i 750_51.pdf

 


10. Ogłoszenie Burmistrza  Zawadzkiego o II przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek Nr: 3704/3 i 3704/2 w Zawadzkiem

PDFOgłoszenie o II przetargach na sprzedaż działek nr 3704_3 i 3704_2.pdf


9. Ogłoszenie o drugim pisemnym przetargu na sprzedaż drewna pozyskanego w wyniku usunięcia drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność Gminy Zawadzkie 

PDFOgłoszenie o drugim pisemnym przetargu na sprzedaż drewna pozyskanego w wyniku usunięcia drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność Gminy Zawadzkie.pdf

PDFumowa sprzedaż drewna 2013.pdf

 


8. Ogłoszenie III przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości oznaczonych jako działki  nr 464/17 oraz 412/7 i 412/11 z mapy 2 obręb Zawadzkie.

PDFOgłoszenie III przetargów na sprzedaż działek nr 464_17 oraz 412_7 i 412_11.pdf

 


7. Ogłoszenie pierwszych (I) przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości oznaczonych jako działki: Nr 3704/3 i 3704/2 z mapy 1, obręb Zawadzkie

PDFogłoszenie I-szych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości ozn.jako dz.Nr 3704_3; 3704_2 z m.1, obręb Zawadzkie.pdf

data ogłoszenia: 18.01.2013 r.

Termin przetargu: 25.03.2013 r.

6. PDFOgłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości oznaczonych jako działki 398_3 398_4 itd .pdf

- Nr 398/3 i Nr 398/4 z mapy 2, obręb Zawadzkie,

- Nr 653 z mapy 2, obręb Żędowice,

- Nr 497 z mapy 2, obręb Zawadzkie (udział - 16230/32134 części),

- Nr 750/47 i Nr 750/51 (1/25 część) z mapy 3, obręb Zawadzkie,

- Nr 750/48 i Nr 750/51 (1/25 część) z mapy 3, obręb Zawadzkie,

- Nr 750/49 i Nr 750/51 (1/25 część) z mapy 3, obręb Zawadzkie,

- Nr 750/50 i Nr 750/51 (1/25 część) z mapy 3, obręb Zawadzkie. 

Data ogłoszenia: 30.10.2012 r.

Termin przetargu: 05.12.2012 r.

 


5. Ogłoszenie o II przetargach na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 464/17 oraz nieruchomości złożonej z działek: 412/7 i 412/11  z mapy 2 obręb Zawadzkie

Data ogłoszenia: 11.09.2012 r.

Termin przetargu: 26.11.2012 r.

PDFII ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości 464_17, 412_7. 412_11.pdf

 


4.Ogłoszenie o III przetargu na nieruchomość - działka 414_6 w Zawadzkiem

PDFOgłoszenie o III przetargu na nieruchomość działka 414_6 .pdf

 


3. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości złożonej z działek: Nr 3148/3 i Nr 750/56 w Zawadzkiem.

PDFOgłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości złożonej z działek Nr 3148_3 i Nr 750_56 w Zawadzkiem.pdf

 


2. Ogłoszenie o I przetargach na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 464/17 oraz nieruchomości złożonej z działek: 412/7 i 412/11  z mapy 2 obręb Zawadzkie

Data ogłoszenia: 02.05.2012

Termin przetargu: 25.07.2012r

PDFogłoszenie o przetargu

 


1. Ogłoszenie o II przetargach na sprzedaż nieruchomości oznaczonych jako działki Nr 414_6 oraz 3148/3 i 750/56 

Data ogłoszenia: 03.04.2012

Termin przetargu: 16.05.2012r

PDFOgłoszenie o II przetargach na sprzedaż nieruchomości oznaczonych jako działki Nr 414_6 oraz 3148_3 i 750_56 .pdf

PDFinformacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki 414_6.pdf

PDFinformacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości złożonej z działek 3148_3 i 750_56.pdf

 

Wersja XML