Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na posiedzenie sesji Rady Miejskiej w dniu 29.01.2018 r

PDF1. Projekt uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2018 r (1).pdf
PDF2. Projekt uchwały w spr. ustanowienia dla mieszkańców Gminy Zawadzkie świadczeń z tytułu wieloletniego pożycia małżeńskiego.pdf
PDF3. Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na umorzenie zaległości czynszowych 1.pdf
PDF4. Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na umorzenie zaległości czynszowych 2.pdf
PDF5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.pdf
PDF6. Projekt uchwały w spr. przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2017 r.pdf
PDF7. Projekt uchwały w spr. przyjęcia kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 r.pdf
PDF8. Projekt uchwały w spr. przyjęcia sprawozdań z działalnosci komisji problemowych w 2017 r.pdf
PDF9. Projekt uchwały w spr. przyjęcia planów pracy komisji problemowych na 2018 r.pdf
 

Wersja XML