Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Burmistrza Zawadzkiego - rok 2018


PDFZarządzenie Nr 486_XXVIII_2018 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 7 września 2018 r. - tryb i zasady ubiegania się o bezpłatny transport lub zwrot kosztów przejazdu dzieci i uczniów niepełnosprawnych do szkoły, przedszkola lub ośrodka.pdf
PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 486_XXVIII_2018 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 7 września 2018 r. - wniosek.pdf
PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 486_XXVIII_2018 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 7 września 2018 r. - umowa - przejazd środkiem komunikacji publicznej.pdf
PDFZałącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 486_XXVIII_2018 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 7 września 2018 r. - przejazd prywatnym samochodem.pdf

 

Zarządzenia Burmistrza w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  dot. odbioru, transportu i zagospodarowania  odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Zawadzkie w 2019 r.

PDFZarządzenie Burmistrza.pdf

 

Zarządzenie Nr 494/XXVIII/2018 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów  edukacyjnych  w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. - Wyprawka szkolna

PDFZarządzenie Nr 494XXVIII2018 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 20 sierpnia 2018 r. a.pdf

 

 

PDFZarządzenie 444_XXVIII_2018 w sprawie konkursu Na najbardziej ukwiecony ogród i balkon.pdf

 

PDFZarządzenie Nr 440XVIII 2018 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem.pdf

Zarządzenie Nr 440/XXVIII/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem 

 

PDFZarządzenie Nr 424.XXVIII.2018 Burmistrza Zawadzkiego w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Publicznego w Kielczy.pdf
PDFZarządzenie Nr 425.XXVIII.2018 Burmistrza Zawadzkiego w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem.pdf
PDFZarządzenie Nr 426.XXVIII.2018 Burmistrza Zawadzkiego w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Żędowicach.pdf
PDFZarządzenie Nr 427.XXVIII.2018 Burmistrza Zawadzkiego w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wincentego z Kielczy w Kielczy.pdf
 

 

PDFZarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem.pdf

Zarządzenie Nr 403/XXVIII/2018  Burmistrza Zawadzkiego z dnia 21.03.2018 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i nadania jej Regulaminu

PDFzarządzenie nr 403XXVIII2018 z dnia 21 marca 2018 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i nadania jej Regulaminu.pdf

 

Zarządzenie Nr 402/XXVIII/2018 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 20.03.2018 r. w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu obowiązującej w II półroczu 2018 r.

PDFzarządzenie Nr 402XXVII2018 w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu obowiązujacej w II półroczu 2018 r..pdf

 

PDFZarządzenie Nr 399 Burmistrza Zawadzkiego w spr. powołania Zespołu Konsultacyjno-Doradczego Młodzieży.pdf

PDFZarzadzenie Nr 396 Burmistrza Zawadzkiego w spr. upoważnienia pracowników do potwierdzania za zgodność z oryginałem.pdf

PDFZarzadzenie nr 392_XXVIII_2018 forma przekazywania sprawozdan.pdf

Zarządzenie Nr 391/XXVIII/2018 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem.

PDFRegulamin Organizacyjny 2018 r. - zmiana.pdf

 

PDFZarządzenie Nr 382.XXVIII.2018 z dnia 31.01.2018 r. Burmistrza Zawadzkiego - rekrutacja 2018-2019.pdf

Wersja XML