Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na posiedzenie sesji Rady Miejskiej w dniu 26.03.2012 r

JPEGporządek obrad sesji.jpeg

PDFprojekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie wyrazenia zgody na wyodrębnienie w budżecie środków na fundusz sołecki.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie aktualności Studium.pdf

JPEGprojekt uchwały w sprawie przyjęcia _nie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej.jpeg

PDFprojekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania GPPN za rok 2011.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie rocznego sprawozdania MOKSiR-u.pdf

JPEGprojekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego RM.jpeg

PDFprojekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf

Wersja XML