Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Zawadzkie w okresie od 1 kwietnia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku

PDFzawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu - Część II.pdf
 

PDFzawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Część I.pdf
 

PDFprotokół z otwarcia ofert.pdf
 

PDFwyjaśnienie nr 1 do SIWZ.pdf
 

PDFzałącznik nr 2 do SIWZ po modyfikacji.pdf

PDFmodyfikacja treści SIWZ.pdf

PDFogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
 

PDFogłoszenie.pdf
PDFSIWZ.pdf
 

Wersja XML