Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29.01.2018

PDFUchwała Nr XXXVIII-354-18 w spr. przyjęcia planów pracy komisji problemowych RM na 2018 r..pdf
PDFUchwała Nr XXXVIII-353-18 w spr. przyjęcia sprawozdania z działalności komisji problemowych w 2017 r..pdf
PDFUchwała Nr XXXVIII-351-18 w spr. przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2017 r..pdf
PDFUchwała Nr XXXVIII-352-18 w spr. przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 r..pdf
PDFUchwała Nr XXXVIII-349-18 w spr. wyrażenia zgody na umorzenie zaległości czynszowych.pdf
PDFUchwała Nr XXXVIII-350-18 o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.pdf
PDFUchwała Nr XXXVIII-347-18 w spr. ustanowienia dla mieszkańców Gminy Zawadzkie świadczeń z tytułu wieloletniego pożycia małżeńskiego.pdf
PDFUchwała Nr XXXVIII-348-18 w spr. wyrażenia zgody na umorzenie zaległości czynszowych.pdf
PDFUchwała Nr XXXVIII-346-18 o zmianie uchwały budżetowej na 2018 r..pdf
 

Wersja XML