Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetargi

 

 

PDFZestaw ofert przetargowych.pdf.pdf

Utworzenie Zespołu Edukacyjno-Sportowego w Zawadzkiem – rozbudowa zespołu istniejących obiektów szkoły podstawowej . Remont i przebudowa istniejącego budynku szkoły podstawowej, budowa budynku gimnazjum oraz Sali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu.

Etap I – Rozbudowa szkoły podstawowej o część gimnazjalną wraz z zakupem wyposażenia

Projekt współfinansowany jest z EFRR w ramach RPO WO na lata 2007-2013

PDFogloszenie o przetargu.pdf

PDFSIWZ.pdf

PDFSpecyfikacja techniczna.pdf

PDFprzedmiar.pdf

PDFzałącznik nr 1 do SIWZ.pdf

PDFzałącznik nr 2 do SIWZ.pdf

PDFzałacznik nr 3 do SIWZ.pdf

PDFzałącznik nr 4 do SIWZ.pdf

PDFrozstrzygnięcie przetargu.pdf

 

 

 

 

Wersja XML