Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory Samorządowe 2018 r.

Informacja

Urzędnik wyborczy będzie pełnił dyżur w dniu 17 września 2018 r. w godzinach od 17.30 – 24.00

oraz w dniu 26 września 2018 r. w godzinach od 17.30 do 24.00. 

 

Informacja dot. udostępnienia spisu wyborców

Spis wyborców jest to spis wszystkich osób, którym przysługuje prawo wybierania.
Spis wyborców jest udostępniany między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów tj. od 1 do 15 października 2018 r. Każda osoba uprawniona do udziału w wyborach może sprawdzić w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem  czy została uwzględniona w spisie osób uprawnionych do udziału w wyborach. Udostępnienie spisu osób uprawnionych do udziału w wyborach następuje na pisemny wniosek zawierający dane osobowe umożliwiające odnalezienie osoby uprawnionej do udziału w wyborach w spisie tj. imię (imiona), nazwisko oraz adres zamieszkania. Wnioski o udostępnienie spisu osób uprawnionych do udziału w wyborach można składać w Urzędzie Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich p.207 w godzinach pracy Urzędu.

 

PDFZawadzkie-Obwieszczenie o wynikach wyborów do Rady Miejskiej.pdf
PDFZawadzkie-Obwieszczenie o wynikach wyboru Burmistrza.pdf
 

PDFObwieszczenie Komisarza Wyborczego -rady.pdf
PDFObwieszczenie Komisarza Wyborczego -wbp (3).pdf
 

PDFInformacja nt. możliwości dowozu osób niepełnosprawnych do lokali wyborczych.pdf

PDFObwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanycyh kandydatach na burmistrza Zawadzkiego.pdf
PDFObwieszczenie o zarejestrowanych listach_kandydatow na radnych.pdf
PDFObwieszczenie_obsadzenie_bez_glosowania_w_okregu_nr_15.pdf
 

PDFObwieszczenie MKW z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do RM w Zawadzkiem.pdf
PDFUchwała MKW z dnia 1 października 2018 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Zawadzkiem.pdf
 

PDFPostanowienie_komisarza_wyborczego_w_opolu_iii_-_powołanie_obkw.pdf

PDFKomunikat MKW.pdf

PDFInformacja Komisarza Wyborczego z dnia 24 września 2018 r.pdf

PDFObwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Zawadzkiem z dnia 18 września 2018 r.pdf

Informacje i wzory dokumentów:

PDFKomunikat Miejskiej Komisji Wyborczej.pdf

PDFPostanowienie w sprawie powołania Miejskich Komisji Wyborczych.pdf

PDFZarządzenie Nr 476-XXVIII-2018 w spr. podania do publicznej wiadomosci wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzedowych obwieszczen i plakatow wyborczych.pdf

https://opole.kbw.gov.pl/

PDFKalendarz wyborczy.pdf

PDFkomunikat_kw_w_opolu_iii_-_zawiadomienia;_liczba_mieszkańców_po_gminach_i_zgłaszanie_kandydatów_do_tkw.pdf
PDFObwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego z dnia 21 sierpnia 2018 r. - okręgi wyborcze.pdf
PDFObwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego w sprawie numerów i granicach obwodów głosowania.pdf

PDFkomunikat_kw_w_opolu_iii_-_zawiadomienia;_liczba_mieszkańców_po_gminach_i_zgłaszanie_kandydatów_do_tkw.pdf

PDFobwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 17 sierpnia_.pdf

PDFINFORMACJA O UPŁYWIE TERMINÓW.pdf
PDFINFORMACJA O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH.pdf
PDFINFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU OBYWATELI RP.pdf
PDFINFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU OBYWATELI UE.pdf
PDFWniosek_o_sporzadzenie_aktu_pelnomocnictwa.pdf
PDFZgodna_na_przyjecie_pelnomocnictwa.pdf
 

 

PDFZarządzenie Wojewody Opolskiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 r.pdf

PDFkomunikat_o_objeciu_funkcji_komisarza_w_opolu_iii.pdf
PDFwykaz-urzednikow-wyborczych.pdf
 

Wersja XML