Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26.02.2018

PDFUchwała Nr XXXIX-355-18 w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XXXIX-356-18 o zmianie uchwaly budżetowej na 2018 r..pdf
PDFUchwała Nr XXXIX-357-18 w spr. wyrażenia środków finansowych dla Policji.pdf
PDFUchwała Nr XXXIX-358-18 w spr. ustalenia opłat za świadczenia w oddziale żłobkowym prowadzonym przez gminę Zawadzkie.pdf
PDFUchwała Nr XXXIX-359-18 o zmianie uchwały w spr. regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków oraz wysokość wypłacania innych składników.pdf
PDFUchwała Nr XXXIX-360-18 w spr. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny.pdf
PDFUchwała Nr XXXIX-361-18 w spr. wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego.pdf
 

Wersja XML