Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: " Rozbudowa drogi publicznej nr 105607 O ulicy Dworcowej w Zawadzkiem, w ramach zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 105607 O ulicy Dworcowej w Zawadzkiem(...)"

PDFunieważnienie postępowania.pdf
 

PDFzawiadomienie o wyborze oferty.pdf
 

PDFprotokół z otwarcia ofert.pdf
 

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSIWZ.pdf
 

PDFPROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY CENTRUM PRZESIADKOWE.PDF
PDFZAGOSPODAROWANIE TERENU - KONCEPCJA.PDF
PDFPRZEDMIAR ROBÓT CENTRUM PRZESIADKOWE listopad 2017.pdf
 

Wersja XML