Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg Nieograniczony na: Odbudowę drogi gminnej nr 105604O ul. Zielona w m. Zawadzkie w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

Przetarg nieograniczony na: Odbudowę drogi gminnej nr 105604O ul. Zielona w m. Zawadzkie (0+000-0+099, 0+000-0+278, 0+000-0+278, 0+000-0+134 – razem 766m) w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

PDFogloszenie o przetargu.pdf

PDFSIWZ.pdf

PDFBIOZ.pdf

PDFOPIS DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO I PRZEDMIARU ROBÓT.pdf

PDFOPIS TECHNICZNY.pdf

PDFPROFIL A-H-J.pdf

PDFPROFIL B-C.pdf

PDFPROFIL D-K.pdf

PDFPROFIL G-H.pdf

PDFPROFIL I-J.pdf

PDFPRZEDMIAR ROBÓT ODBUDOWA ULICY ZIELONEJ.pdf

PDFPRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 1.pdf

PDFPRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 2.pdf

PDFRZUT ZJAZDU.pdf

PDFSZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA NAWIERZCHNI.pdf

PDFSZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE.pdf

PDFZAGOSPODAROWANIE TERENU.pdf

PDFroztrzygnięcie przetargu.pdf

Wersja XML