Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na posiedzenie sesji Rady Miejskiej w dniu 21.05.2012 r

PDFporządek obrad sesji.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie nadania Tytułu Honorowy Obywatel Gminy Zawadzkie.pdf

JPEGprojekt uchwały w sprawie nadania Tytułu Zasłużony.jpeg

PDFProjekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Zawadzkiego.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie wyborów uzupełniających na ławników.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę 1.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę 2.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę3.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie zaległości czynszowych.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf

Wersja XML