Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 21 .05.2012 r.

PDFUchwała Nr XX_167_12 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV_102_11.pdf

PDFUchwała Nr XX_168_12 w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie zaległości czynszowych.pdf

PDFUchwała Nr XX_169_12 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości gminnej oznaczonej jako działak gruntu Nr 501 z mapy 2.pdf

PDFUchwała Nr XX_170_12 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości gminnych oznaczonych jako działki gruntu Nr 8831 i Nr 8824 z mapy 4.pdf

PDFUchwała Nr XX_171_12 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości gminnej oznaczonej jako działka gruntu Nr 3007 z mapy 3.pdf

PDFUchwała Nr XX_172_12 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Sądu Rejonowego w Strzelcach Op. na kadencję w latach 2012-2015.pdf

PDFUchwała Nr XX_173_12 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Zawadkziego.pdf

PDFUchwała Nr XX_174_12 w sprawie nadania Tytułu Honorowego Obywatela Gminy Zawadzkie.pdf

PDFUchwała Nr XX_175_12 w sprawie nadania Tytułu Zasłuzony dla Gminy Zawadzkie.pdf

Wersja XML