Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja Hali Sportowej w Zawadzkiem - zwiększenie efektywności energetycznej", wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami (...)

PDFzawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu.pdf
 

PDFprotokół z otwarcia ofert.pdf
 

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSIWZ z załącznikami.pdf

ZIPzałącznik nr 1 do SIWZ - PFU.zip
PDFzałącznik nr 8 do SIWZ - Audyt energetyczny zaktualizowany w 2017.pdf
ZIPzałącznik nr 9 do SIWZ - Ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczeństwa pożarowego - opracowana w 2010 r.zip
PDFzałącznik nr 10 do SIWZ - SZOOP_EFRR_wersja-22.pdf
 

 

Wersja XML