Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Materiały sesyjne kwiecień 2018 r

PDFPorządek obrad sesji Rady Miejskiej w Zawadkziem w dniu 23 kwietnia 2018 r..pdf
PDFPorządek posiedzenia komisji wspólnej w dniu 18.04.2018 r..pdf
PDFProjekt uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2018 r..pdf
PDFProjekt uchwały w spr. określonych szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charkaterze cywilnoprawnym, przypadających gminie Zawadzkie.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kielcza.pdf
PDFSprawozdanie z działalności OPS w 2017 r..pdf
 

Wersja XML