Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania rok 2018

 

 

PDFInformacja o wykonaniu budżetu gminy Zawadzkie za 2018 rok.pdf

Sprawozdanie jednostkowe (urząd + organ) i sprawozdanie łączne za 2018 r

Bilans, Rachunek zysków i strat, zmiany funduszu, informacje dodatkowe:

PDFSprawozdanie jednostkowe organ.pdf
PDFSprawozdanie jednostkowe urzędu.pdf
PDFSprawozdanie zbiorcze.pdf
 

  

 

 

PDFSprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 r..pdf

PDFSprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r.pdf

 

PDFInformacja o wykonaniu budżetu Gminy Zawadzkie za II wartał 2018.pdf

 

Informacja o wykonaniu budżetu gminy Zawadzkie za I kwartał 2018 r.

PDFInformacja o wykonaniu budżetu Gminy Zawadzkie za I kwartał 2018 r..pdf

 

Wersja XML