Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi gminnej ulicy Strzeleckiej w Zawadzkiem działki nr 896/1 , 896/3 , 896/4 i 366/3

PDFzawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu.pdf

PDFogłoszenie o przetargu.pdf

PDFBIOZ.pdf

PDFOPIS DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO I PRZEDMIARU ROBÓT.pdf

PDFOPIS TECHNICZNY.pdf

PDFPROFIL PODŁUŻNY.pdf

PDFPRZEDMIAR ROBÓT.pdf

PDFPRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY.pdf

PDFSIWZ.pdf

PDFSPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.pdf

PDFZAGOSPODAROWANIE TERENU.pdf

Wersja XML