Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozbudowa drogi publicznej nr 105607 O ulicy Dworcowej w Zawadzkiem realizowanej w systemie zaprojektuj i wybuduj, w ramach zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 105607 O ulicy Dworcowej w Zawadzkiem z wydzieleniem zatok autobusowych (...)

PDFzawiadomienie o unieważnienieu postępowania.pdf
 

PDFprotokół z otwarcia ofert.pdf
 

PDFwyjaśnienie nr 1 do SIWZ.pdf
 

PDFzawiadomienie o modyfikacji treści SIWZ nr 1.pdf
PDFZmieniony Załącznik nr 7 do SIWZ.pdf
 

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSIWZ z załącznikmi.pdf
PDFzałącznik nr 1 do SIWZ - PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY CENTRUM PRZESIADKOWE.PDF
PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - PRZEDMIAR ROBÓT CENTRUM PRZESIADKOWE listopad 2017.pdf
PDFZałącznik nr 10 do SIWZ- ZAGOSPODAROWANIE TERENU - KONCEPCJA.PDF
 

Wersja XML