Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 23.04.2018

PDFUchwała Nr XLI-370-18 o zmianie uchwały budżetowej na 2018 r..pdf
PDFUchwała nr XLI-371-18 w spr. określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym.pdf
PDFUchwała Nr XLI-372-18 w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała nr XLI-373-18 w spr. przystąpienia Gminy Zawadzkie do realizacji projektu Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze.pdf
PDFUchwała Nr XLI-374-18 w spr. stanowiska dotyczącego projektowanego obszaru Parku Krajobrazowego Dolina Małej Panwi oraz rezerwatu przyrody Mała Panew.pdf
 

Wersja XML