Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenia o naborze pracowników

 PDFRegulamin naboru na stanowiska UM.pdf

Kwestionariusz osobowy

RTFKWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE 2019.rtf

Ogłoszenia o naborach

Data ogłoszenia Termin składania podań STANOWISKO
27.07.2022 r. 08.08.2022 r.

PDFII nabór na zastępstwo ds. inwestycji i pozyskiwania funduszy.pdf
PDFII nabór DIF.pdf

27.07.2022 r. 10.08.2022 r. PDFII nabór na st. OC w USCOZ 07.2022.pdf
PDFII nabór OC.pdf
11.07.2022 r. 21.07.2022 r. PDFinformacja o wynikach naboru (OC).pdf
PDFInformacja o wynikach naboru na stanowisko ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.pdf
PDFNabór na st. ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego 07.2022.pdf
PDFNabór-USCOZ.pdf
08.07.2022 r. 18.07.2022 r. PDFinformacja o wynikach naboru (DIF).pdf
PDFInformacja o wynikach naboru na stanowisko ds. inwestycji i pozyskiwania funduszy .pdf
PDFNabór na zastępstwo DIF 07.2022.pdf
PDFnabór-zastępstwo.pdf
PDFzałączniki do ogłoszenia o naborze.pdf
31.05.2022 r. 10.06.2022 r. PDFinformacja o wynikach naboru (scan).pdf
PDFInformacja o wynikach naboru na st. ds. kultury fizycznej i turystyki.pdf
PDFNabór na stanowisko ds. kultury fizycznej i turystyki .pdf
PDFOgłoszenie o naborze na stanowisko ds. kultury fizycznej i turystyki scan.pdf
31.05.2022 r. 10.06.2022 r. PDFInformacja o wynikach naboru (scan).pdf
PDFInformacja o wynikach naboru ds. zamówień publicznych i ochrony środowiska .pdf
PDFNabór na st. ds. zamówień publicznych i ochrony powietrza.pdf
PDFNabór na stanowisko ds. zamówień publicznych i ochrony powietrza.pdf
10.05.2022 r. 23.05.2022 r. PDFInformacja o wynikach naboru KW .pdf
PDFinformacja o wynikach naboru na stanowisko KW scan.pdf
PDFNabór KW maj 2022 (pdf).pdf
PDFNabór na sam. st. ds. kontroli wew. (scan).pdf
13.04.2022 r. 20.04.2022 r.

PDFInformacja o zatrudnieniu na st. kancelisty.pdf
PDFInformacja o zatrudnieniu na stanowisku kancelisty.pdf
PDFNabór na zastępstwo kancelista 2022.pdf
PDFNabór-kancelista scan .pdf 

25.01.2022 r. 28.01.2022 r. PDFNabór na stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, turystyki i sportu. zastępstwo(scan).pdf
09.12.2021 r. 20.12.2021 r. PDFInformacja o wynikach naboru.pdf
PDFII nabór st. ds. budownictwa i dróg.pdf
PDFII nabór na stanowisko ds. dróg i budownictwa.pdf

22.11.2021 r.

02.12.2021 r. 

PDFInformacja o wynikach naboru na st. ds. dróg i budownictwa .pdf
PDFInformacja o wynikach naboru (scan).pdf
PDFnabór na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. dróg i budownictwa.pdf

PDFNabór st. ds. dróg i budownictwa.pdf

11.10.2021 r. 18.10.2021 r

PDFOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, turystyki i sportu w ramach zastępstwa.pdf
PDFInformacja o wynikach naboru na st. ds. współpracy z organizacjami pozarzadowymi_zastępstwo(scan).pdf
PDFINFORMACJA O WYNIKACH NABORU RI zastępstwo.pdf

PDFNabór na zastępstwo RI 10.2021 - wersja tekst.pdf

22.09.2021 r. 01.10.2021 r. PDFInformacja Koordynator POP scan.pdf
PDFInformacja Koordynator POP .pdf
PDFOgłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - Koordynator POP.pdf
PDFOgłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - Koordynator POP.pdf
02.09.2021 r. 13.09.2021 r.

PDFInformacja o wynikach naboru Koordynator POP scan.pdf

PDFInformacja o wynikach naboru-Gminny Koordynator POP.pdf

PDFNabór na st. Koordynator Programu Ochrony Powietrza - tekst .pdf
PDFOgłoszenie na stanowisko urzędnicze - Gminny Koordynator Programu Ochrony Powietrza.pdf

01.09.2021 r. 13.09.2021 r.

PDFInformacja o wynikach naboru Kierownik Referatu DIF scan.pdf
PDFInformacja o wynikach naboru Kierownik Referatu DIF.pdf
PDFNabór Kierownik DIF 09.2021.pdf

PDFOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - scan.pdf

12.08.2021 r. 23.08.2021 r

PDFInformacja o wynikach naboru oc 09.2021.pdf

PDFInformacja o wynikach naboru OC - scan.pdf

PDFOgłosznie o naborze na stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego .pdf

PDFIII Nabór na stanowisko OZ w USCOZ sierpień 2021.pdf

12.08.2021 r. 23.08.2021 r

PDFInformacja o wynikach naboru - scan.pdf

PDFInformacja o wyniach III naboru na st. koordynator Programu Ochrony Powietrza 2021.pdf

PDFOgłosznie o naborze na stanowisko urzędnicze - Koordynator Programu Ochrony Powietrza.pdf

PDFIII Nabór st. koordynator Programu Ochrony Powietrza 2021.pdf

22.07.2021 r. 04.08.2021 r.

PDFInformacja o wynikach naboru .pdf
PDFInformacja o wynikach naboru.pdf

PDFOgłoszenie o naborze – stanowisko ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego .pdf

19.07.2021 r. 29.07.2021 r.

PDFNabór st. koordynator Programu Ochrony Powietrza 19.07.2021 pdf.pdf
PDFOgłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze scan.pdf

PDFInformacja o wynikach naboru .pdf

30.06.2021 r. 12.07.2021 r.

PDFInformacja o wynikach naboru scan.pdfPDFInformacja o wynikach naboru st. koordynator Programu Ochrony Powietrza .pdf

PDFNabór st. koordynator Programu Ochrony Powietrza 2021 scan.pdf

PDFNabór st. koordynator Programu Ochrony Powietrza 2021 pdf.pdf

29.06.2021 r. 09.07.2021 r.

PDFInformacja o wynikach naboru OC scan.pdf

PDFInformacja o wynikach naboru OC .pdf

PDFOgłoszenie o naborze na stanowisko OZ w USCOZ czerwiec 2021 pdf.pdf

PDFNabór na stanowisko OZ w USCOZ czerwiec 2021.pdf

17.05.2021 r. 07.06.2021 r.

PDFZarządzenie 507-XXXI-2021.pdf

PDFInformacja o wyniku konkursu.pdf

PDFOgłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzkiem.pdf

19.04.2021 r. 30.04.2021 r.

PDFInformacja o wynikach naboru .pdf

DOCXInformacja o wynikach naboru.docx

PDFOgłoszenie o naborze na stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, turystyki i sportu.pdfPDFOgłoszenie o naborze na stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, turystyki i sportu scan.pdf

11.03.2021 r. 19.03.2021 r.

PDFInformacja o wynikach naboru.pdf
PDFNabór KASA - zastępstwo 2021.pdf

PDFOgłoszenie o naborze - stanowisko ds. rozliczeń kasowych.pdf

23.02.2021 r. 15.03.2021 r.

PDFZarządzenie w sprawie odwołania konkursu - PSP Zawadzkie.pdf

PDFOgłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzkiem-1.pdf

09.11.2020 r. 23.11.2020 r.

PDFOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko ds. inwestycji i dróg (IV) (scan) pdf.pdf

PDFOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko ds. inwestycji i dróg (IV) pdf.pdf

PDFInformacja o wynikach naboru.pdf

PDFInformacja o wynikach naboru (scan).pdf

19.10.2020 r. 29.10.2020 r.

PDFOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko ds. inwestycji i dróg (III)pdf.pdf

PDFOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko ds. inwestycji i dróg (III)scan.pdf

PDFInformacja o wynikach naboru (scan) pdf.pdf

14.10.2020 r. 19.10.2020 r.

PDFInformacja o naborze na st. sprzataczki (scan).pdf

PDFInformacja o wynikach naboru na st. sprzataczki (scan).pdf.pdf

07.10.2020 r. 12.10.2020 r.

PDFOgłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w ramach zastępstwa na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika.pdf

PDFOgłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w ramach zastępstwa na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika (scan).pdf

PDFInformacja o wynikach naboru st. ds. kadr i archiwizacji akt.pdf

05.10.2020 r. 09.10.2020 r.

PDFNabór na wolne stanowisko-kancelista w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem (scan).pdf

PDFNabór na wolne stanowisko-kancelista w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem.pdf

PDFInformacja o wynikach naboru - kancelista (scan).pdf

28.09.2020 r. 09.10.2020 r.

PDFOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko ds. inwestycji i dróg.pdf

PDFOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko ds. inwestycji i dróg(scan).pdf

PDFInformacja o wynikach naboru st. ds. inwestycji i dróg (scan).pdf

PDFInformacja o wynikach naboru st. ds. inwestycji i dróg.pdf

23.09.2020 r. 30.09.2020 r.

PDFNabór na stanowisko ds. zamówień publicznych i ochrony powietrza (zastępstwo).pdf

PDFNabór na stanowisko ds. zamówień publicznych i ochrony powietrza (zastępstwo) scan.pdf

PDFInformacja o wynikach naboru (scan).pdf

PDFInformacja o wynikach naboru.pdf

08.09.2020 r. 21.09.2020 r.

PDFOgłoszenie o naborze - st. ds. rozwoju gospodarczego, przedsiębiorczości i promocji.pdf

PDFInformacja o wynikach naboru (scan).pdf

PDFInformacja o wynikach naboru.pdf

PDFOgłoszenie wyników naboru (scan).pdf

PDFOgłoszenie wyników naboru.pdf

08.09.2020 r. 18.09.2020 r.

PDFOgłoszenie o naborze na stanowisko ds. inwestycji i dróg.pdf

PDFInformacja o wynikach naboru na stanowisko ds. inwestycji i dróg.pdf

05.08.2020 r. 18.08.2020 r.

PDFOgłoszenie o naborze - st. ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.pdf

PDFInformacja o wynikach naboru.pdf

05.08.2020 r. 17.08.2020 r.

PDFOgłoszenie o naborze - st. ds. wymiaru podatków.pdf

PDFInformacja o wynikach naboru.pdf

05.08.2020 r. 17.08.2020 r.

PDFOgłoszenie o naborze - informatyk.pdf

PDFInformacja o wynikach naboru na stanowisko informatyk.pdf

17.07.2020 r. 30.07.2020 r.

PDFOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - INFORMATYK.pdf

PDFInformacja o wynikach naboru - informatyk.pdf

17.02.2020 r. 27.02.2020 r.

PDFOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.pdf

PDFinformacja o wynikach naboru .pdf

01.10.2019 14.10.2019 r

PDFNabór na samodzielne stanowisko ds. gospodarki odpadami .pdf

PDFInformacja o wynikach naboru .pdf

04.07.2019 r. 15.07.2019 r.

PDFinformacja OC.pdf

PDFOgłoszenie o naborze na sam. st. ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpowodziowej.pdf

13.05.2019 r

23.05.2019r.

 

PDFInformacja o zatrudnieniu pracownika .pdf

PDFNabór na stanowisko ds. rozliczania jednostek szkolnych - zastępstwo .pdf

01.02.2019 r. 11.02.2019 r.

PDFinformacja o wynikach naboru.pdf

PDFLista kandydatów spełniających wymagania formalne (2).pdf

PDFOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. gospodarki odpadami.pdf

14.12.2018 r. 21.12.2018 r.

PDFnabór na stanowisko ds. rozliczeń kasowych.pdf

PDFoświadczenie.pdf

28.06.2018 r 05.07.2018 r.

PDF2018- 09- 07 - Informacja o zatrudnieniu pracownika .pdf

PDFOgłoszenie o naborze .pdf - Zastępstwo OC

13.03.2018 r. 23.04.2018 r.

PDFNabór na wolne stanowisko – Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki w Zawadzkiem .pdf

PDFlista kandydatów spełniających wymagania formalne zakwalifikowanych do II etapu naboru.pdf

PDFinformacja o wynikach naboru - Dyrektor GOSiT.pdf

7.03.2018 r. 14.03.2018 r.

PDFNabór na wolne stanowisko urzędnicze (zastepstwo) –Stanowisko ds.ochrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej .pdf

PDFInformacja o zatrudnieniu pracownika.pdf

 

02.03.2018 r. 21.03.2018 r.

PDFZarządzenie Nr 390_XXVIII_2018 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 2 marca 2018 r.pdf

PDFWyniki konkursu PSP Żędowice.pdf

PDFWyniki konkursu PSP Kielcza.pdf

PDFWyniki konkursu PP 2 Zawadzkie.pdf

PDFWyniki konkursu- PP Kielcza.pdf

PDFZarządzenie Nr 421.XXVIII.2018 Burmistrza Zawadzkiego.pdf

03.01.2018 r. 15.01.2018 r.

Z uwagi na pomyłkę pisarską  publikowanych nazwisk kandydatów zakwalifikowanych do II etapu naboru na stanowisko Dyrektora Żłobka Publicznego w Zawadzkiem, przedstawiamy listę kandydatów z poprawną pisownią.

PDFLista kandydatów spełniających wymagania formalne .pdf

PDFOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Dyrektor Żłobka Publicznego w Zawadzkiem .pdf

PDFLista kandydatów spełniajacych wymagania formalne .pdf

PDFInformacja o wynikach naboru.pdf

14.12.2017 r. 28.12.2017 r.

PDFNabór na wolne stanowisko urzędnicze-stanowisko ds. ochrony środowiska i rolnictwa.pdf

PDFLista kandydatów spełniających wymagania formalne.pdf

PDFInformacja o wyniku naboru.pdf

27.10.2017 r 7.11.2017 r.

PDFII Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Dyrektor Żłobka Publicznego w Zawadzkiem.pdf

PDFLista kandydatów spelniajacych wymagania formalne.pdf

PDFInformacja o wynikach naboru.pdf

PDFInformacja z dnia 3 stycznia 2018 r..pdf

11.10.2017 r. 23.10.2017 r

PDFOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Dyrektor Żłobka Publicznego w Zawadzkiem .pdf

PDF24.10.2017 Informacja o wynikach naboru .pdf

21.09.2017 r. 02.10.2017 r.

PDFnabór na stanowisko ds. administarcyjno-gospodarczych.pdf

PDFLista kandydatów spełniajacych wymagania formalne - zakwalifikowanych do II etapu naboru .pdf

PDFWyniki naboru.pdf

14.04.2017 25.04.2017 r.

PDFOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. komunalno-budowlanych .pdf

PDFLista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu naboru.pdf

PDFInformacj o wynikach naboru.pdf

 

Wersja XML