Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na posiedzenie sesji Rady Miejskiej w dniu 26.06.2012 r

PDFporządek obrad Sesji.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą Program aktywizacji społeczno-zawodowej...pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadzkiem.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Zawadzkiego absolutorium.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu1.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu2.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu3.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu4.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu5.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu6.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu7.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu8.pdf7502.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu9.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Zawadzkie za 2011 r.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie zatwierdzenia spraowzdania finansowego.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie zmiany budzetu gminy.pdf

Wersja XML