Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odbudowa drogi gminnej nr 105667O ul. Dobrego Pasterza w m. Kielcza (0+020-0+890) wraz odbudową obiektu mostowego w ciągu tej drogi w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

 

PDFponowny wybór wykonawcy .pdf

PDFrozstrzygnięcie przetargu-ul.D.Pasterza w Kielczy.pdf

 

PDFwyjaśnienie nr 1.pdf

PDFINWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ ISTNIEJĄCEGO MOSTU.pdf

PDFPRZEDMIAR ROBÓT ODBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY DOBREGO PASTERZA W KIELCZY.pdf

 

PDFogłoszenie o przetargu.pdf

PDFBIOZ.pdf

PDFOPIS TECHNICZNY.pdf

PDFPROFIL PODŁUŻNY RZEKI.pdf

PDFPRZEKRÓJ PODŁUŻNY.pdf

PDFPRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY 20-890.pdf

PDFPRZEPUST KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI.pdf

PDFPRZEPUST RZUT Z GÓRY.pdf

PDFSIWZ.pdf

PDFSPECYFIKACJE TECHNICZNE.pdf

PDFWIDOK OD CZOŁA.pdf

PDFZAGOSPODAROWANIE TERENU.pdf

Wersja XML