Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Zawadzkie

PDFzawiadomienie o wyborze oferty.pdf
 

PDFprotokół z otwarcia ofert.pdf
 

PDFzawiadomienie o modyfikacji treści SIWZ.pdf
PDFzałącznik nr 2 do SIWZ po modyfikacji.pdf
PDFzałącznik nr 9 do SIWZ - oświadczenie Zamawiającego.pdf
 

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSIWZ z załącznikami.pdf
ZIPZałącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja techniczna.zip
 

Wersja XML