Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28.05.2018

PDFUchwała nr XLII-375-18 o zmianie uchwały budżetowej na 2018 r.pdf
PDFUchwała nr XLII-376-18 w spr. szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.pdf
PDFUchwała Nr XLII-377-18 w spr. utworzenia placówki wsparcia dziennego przy OPS w Zawadzkiem.pdf
PDFUchwała Nr XLII-378-18 w spr. zmiany uchwały Nr XXXIX-397-14 w spr. przyjęcia lokalnego programu osłonowego Jem-rosnę-ucze się.pdf
 

Wersja XML