Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na posiedzenie sesji Rady Miejskiej w dniu 25.06.2018 r

PDF1. Projekt uchwały w spr. zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu gminy Zawadzkie za 2017 r..pdf
PDF2. Projekt uchwały w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 r..pdf
PDF3. Projekt uchwały w spr. udzielenia Burmistrzowi Zawadzkiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 r..pdf
PDF5. Projekt uchwały w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Żędowice.pdf
PDF6. Projekt uchwały w spr. zmiany nazwy instytucji kultury MiGBP na BiK.pdf
PDF7. Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na umorzenie zaległości czynszowych 1.pdf
PDF8. Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na umorzenie zaległości czynszowych 2.pdf
PDF9. Projekt uchwały w spr. ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Zawadzkiego.pdf
PDF10. Projekt uchwały w spr. ustalenia na terenie gminy Zawadzkie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.pdf
PDF11. Projekt uchwały w spr. określenia zasad usytuowania na terenie gminy Zawadzkie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.pdf
PDF12. Projekt uchwały w spr. odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Zawadzkie.pdf
PDF13. Projekt uchwały w spr. utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej w formie jednostki budżetowej pod nazwą GOSiT.pdf

PDF14. Wieloletnia Prognoza Finansowa.pdf
PDF15. Komisja Statutowa.pdf
 

Wersja XML