Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OPS - Zamówienia Publiczne

ROK 2021

 

 

PDFPlan zamówień publicznych 2020.pdf

Ogłoszenia o postępowaniach

Przedmiot zamówienia

Ogłoszenie

Informacje dodatkowe

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

Remont zaplecza sanitarnego.

PDFZapytanie ofertowe - remont zaplecza sanitarnego.pdf

PDFFormularz oferty remont zaplecza sanitarnego.pdf

   
Prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych
dla swoich pracowników.
PDFFormularz oferty PPK.pdf
PDFZAPYTANIE OFERTOWE - PPK.pdf
 
   

Specjalistyczne usługi opiekuńcze  dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ich miejscu zamieszkania

DOCXklauzula informacyjna.docx
DOCXspec.usł.opiek..docx
DOCXzałącznik nr 1.docx
DOCXzałącznik nr 2.docx
 
   
Specjalistyczne usługi opiekuńcze  dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ich miejscu zamieszkania DOCXSpecjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ich miejscu zamieszkania.docx
DOCXzałącznik nr 1.docx
DOCXzałącznik nr 2.docx
DOCXklauzula informacyjna.docx
   
       
       

ROK 2020

 

PDFPlan zamówień publicznych 2020.pdf

Ogłoszenia o postępowaniach

Przedmiot zamówienia

Ogłoszenie

Informacje dodatkowe

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe - zakup i montaż głowic termostatycznych PDFZapytanie ofertowe - zakup i montaż głowic termostatycznych.pdf PDFDruk oferty - zakup i montaż głowic termostatycznych.pdf  
instalacja elektryczna i piorunochronna PDFZapytanie ofertowe - instalacja elektryczna i piorunochronna.pdf PDFDruk oferty - instalacja elektryczna i piorunochronna.pdf PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - instalacja elektryczna i piorunochronna.pdf
Zapytanie ofertowe - remont kominów PDFZapytanie ofertowe - remont kominów.pdf PDFDruk oferty - remont kominów.pdf PDFInformacja o wydłużeniu terminu składania ofert.pdf

 

 

ROK 2019

 

Plan zamówień publicznych

PDFPlan zamówień publicznych 2019.pdf

Ogłoszenia o postępowaniach

Przedmiot zamówienia

Ogłoszenie

Informacje dodatkowe

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

  PDFZapytanie ofertowe - instalacja elektryczna 2019.pdf PDFwykaz usterek.pdf  
  PDFZapytanie ofertowe - remont kominów.pdf    
 

PDFZapytanie ofertowe - schronienie dla osób bezdomnych - kobiety.pdf

PDFOferta - schronienie dla osób bezdomnych - kobiety.pdf

   
Zapytanie ofertowe - schronienie dla osób bezdomnych

PDFZapytanie ofertowe - schronienie dla osób bezdomnych.pdf

PDFOferta - schronienie dla osób bezdomnych.pdf

  PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 

ROK 2018

 

Plan zamówień publicznych

PDFPlan zamówień publicznych.pdf

Ogłoszenia o postępowaniach

Przedmiot zamówienia

Ogłoszenie

Informacje dodatkowe

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

PDFZapytanie ofertowe - schronienie dla osób bezdomnych - kobiety.pdf      
PDFOferta - schronienie dla osób bezdomnych - kobiety.pdf      
Zapytanie ofertowe - schronienie dla osób bezdomnych

PDFZapytanie ofertowe - schronienie dla osób bezdomnych.pdf

PDFOferta - schronienie dla osób bezdomnych.pdf

  PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
Remont Punktu Konsultacyjnego PDFZapytanie ofertowe - remont Punktu Konsultacyjnego.pdf    
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ (AOON) DOCXOgłoszenie o zamówieniu - usługa społeczna asystent AOON.docx
DOCXosoby zainteresowane usługą AOON.docx
DOCXwzór umowy.docx
DOCXzał. 1 do ogłoszenia - Szczegółowy opis przedm.zamówienia.docx
DOCXzał. 2 do ogłoszenia - Treść oferty - wzór.docx
PDFZapytanie ofertowe - remont Punktu Konsultacyjnego.pdf  
Transport PDFZapytanie ofertowe - Transport PO PŻ Podporgram 2018.pdf    

Talony


PDFZaproszenie do współpracy - talony.pdf

 

Brak

Serwis kserokopiarki


PDFZapytanie ofertowe - serwis kserokopiarki.pdf

 

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - serwis urządzeń.pdf

Superwizja

PDFzapytanie ofertowe - superwizja.pdf

 

 

Transport PO PŻ

PDFZapytanie ofertowe - transport POPŻ 2018.pdf

 

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - transport artykułów żywnościowych.pdf
 

Remont instalacji elektrycznej


PDFZapytanie ofertowe - instalacja elektryczna.pdf
PDFWydłużenie terminu składania ofert - instalacja elektryczna.pdf

PDFwykaz usterek.pdf


 

Projekt podjazdu dla ON

PDFZapytanie ofertowe - podjazd dla ON.pdf
PDFWydłużenie terminu składania ofert - projekt podjazdu.pdf

 


 

Wycinka i pielęgnacja drzew


PDFzapytanie ofertowe - usunięcie drzew i cięcie pielęgnacyjne.pdf

 

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Operat szacunkowy

 

 

 

Usługi Asystenta osoby niepełnosprawnej

DOCXOgłoszenie o zamówieniu - usługa społeczna asystent AOON.docx
DOCXosoby zainteresowane usługą AOON.docx
DOCXwzór umowy.docx
DOCXzał. 1 do ogłoszenia - Szczegółowy opis przedm.zamówienia.docx
DOCXzał. 2 do ogłoszenia - Treść oferty - wzór.docx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

  

 

ROK 2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ (AOON)
DOCXOgłoszenie o zamówieniu - usługa społeczna asystent AOON.docx
DOCXwzór umowy.docx
DOCXzal. 1 do ogłoszenia - Szczegółowy opis przedm.zamówienia.docx
DOCXzal. 2 do ogłoszenia - Tresc oferty - wzor.docx
 

 

 

ROK 2016

 

7. 12.07.2016 r.

PDFZapytanie ofertowe - transport FEAD 2016.pdf
DOCXOferta - transport FEAD 2016.docx
 

 

6. 26.01.2016 r.

PDFZapytanie ofertowe - superwizja.pdf
DOCXOferta - superwizja.docx
 

 

5. 04.01.2016 r.

DOCXOferta - transport FEAD.docx
PDFZapytanie ofertowe - transport FEAD.pdf
 

 

4.04.01.2016 r.

DOCXOferta - instalacja elektryczna.docx
PDFZapytanie ofertowe - instalacja elektryczna.pdf

 

3.04.01.2016 r.

DOCXOferta - serwis kserokopiarki.docx
PDFZapytanie ofertowe - serwis kserokopiarki.pdf

 

2. 04.01.2016 r.

DOCXOferta - serwis rowerów.docx
PDFZapytanie ofertowe - serwis rowerów.pdf

 

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadzkiem poszukuje sklepów/firm do współpracy przy realizacji pomocy w formie talonów w 2016 roku.

DOCXDeklaracja współpracy.docx
PDFZaproszenie do współpracy.pdf
 

 

 

ROK 2015

 

 

12.11.2015r.

PDFZapytanie ofertowe - okna wiatrołap.pdf
DOCXOferta - okna wiatrołap OPS Zawadzkie.docx
 


27.10.2015r.

PDFZapytanie ofertowe - transport FEAD.pdf

DOCXOferta - transport FEAD.docx


16.07.2015r.

PDFZapytanie ofertowe - okna przyziemie.pdf


06.07.2015r.

PDFZapytanie ofertowe - instalacja elektryczna.pdf


15.06.2015r.

PDFZapytanie ofertowe - ubezpieczenie - dane dodatkowe.pdf


09.06.2015r.

PDFZapytanie ofertowe - ubezpieczenie.pdf


20.03.2015r.

PDFZapytanie ofertowe - instalacja elektryczna i piorunochronna .pdf

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - instalacja elektryczna i piorunochronna.pdf


08.01.2015r.

PDFZaproszenie do współpracy - talony.pdf

 

ROK 2014


12.05.2014

PDFZapytanie ofertowe - ubezpieczenie.pdf


04.04.2014

PDFZapytanie ofertowe - wymiana grzejników centralnego ogrzewania.pdf


03.04.2014

PDFZawiadomienie o wydłużeniu terminu składania ofert.pdf


10.03.2014

PDFZapytanie ofertowe - wykładzina obiektowa PCV.pdf 

PDFZapytanie ofertowe - wyrównanie ścian płytami g-k i malowanie.pdf


16.01.2014

PDFZapytanie ofertowe - instalacja elektryczna.pdf


16.01.2014

PDFZapytanie ofertowe - podłoga.pdf


07.01.2014

PDFZapytanie ofertowe - transport PSU.pdf


 

 

ROK 2013


20.12.2013

PDFZapytanie ofertowe BHP.pdf


20.12.2013

PDFZapytanie ofertowe - serwis rowerów.pdf


14.06.2013

PDFZapytanie ofertowe - lunch.pdf


18.06.2013

PDFZapytanie ofertowe - tablica informacyjna.pdf

DOCXOferta - tablica informacyjna.docx

 


3. 26.02.2013

PDFZapytanie ofertowe - daszek.pdf

DOCXOferta - daszek.docx


26.02.2013

PDFZapytanie ofertowe - okna 2013 - I piętro.pdf

DOCXOferta - okna 2013 - I piętro.docx


26.02.2013

PDFZapytanie ofertowe - okna 2013 - parter.pdf

DOCXOferta - okna 2013 - parter.docx

 


ROK 2012


 03.12.2012

PDFZapytanie ofertowe - posiłek.pdf


 14.11.2012

PDFZapytanie ofertowe - okna 2012.pdf

Brak opisu obrazka


 13.11.2012

PDFZapytanie ofertowe - serwis rowerów.pdf


 13.11.2012

PDFZapytanie ofertowe - usługi BHP.pdf


12.11.2012

PDFZapytanie ofertowe - kosiarka 2.pdf


 12.11.2012

PDFZapytanie ofertowe - sprzęt AGD.pdf


05.10.2012

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadzkiem poszukuje sklepów/firm do współpracy

przy realizacji pomocy w formie talonów w 2013 roku.

PDFogłoszenie talony.pdf


 08.10.2012

PDFZapytanie ofertowe - posiłek.pdf


08.10.2012

PDFZapytanie ofertowe - opał.pdf

PDFumowa - wzór.pdf


11.08.2012

PDFZapytanie ofertowe - remont zaplecza socjalnego.pdf


11.08.2012

PDFZapytanie ofertowe - kosiarka.pdf


 11.08.2012

PDFZapytanie ofertowe - okna.pdf

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka


28.08.2012 r

PDFZapytanie ofertowe - schody.pdf

Brak opisu obrazka


28.08.2012 r

PDFZapytanie ofertowe - podjazd.pdf


8.08.2012 r

PDFZapytanie ofertowe - dach 1.pdf

PDFZapytanie ofertowe - dach 2.pdf


24.08.2012 r

Wykonanie projektu remontu/adaptacji dwóch pomieszczeń użytkowych o łącznej powierzchni ok. 10,5 m2 znajdujących się na parterze siedziby OPS w Zawadzkiem wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót.

PDFZapytanie ofertowe - projekt zaplecza socjalnego.pdf


16.07.2012 r

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie BHP i ppoż.

PDFZapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie BHP i ppoż..pdf


10.07.2012 r.

Zapytanie ofertowe na: 
1.Cięcie pielęgnacyjne dębu ostrolistnego o obwodzie pnia ok. 420 cm.
2.Usunięcie całkowite sumaka octowca o obwodzie pnia ok. 50 cm.
PDFZapytanie ofertowe.pdf
Wersja XML