Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

"Rozbudowa drogi publicznej nr 105607 O ulicy Dworcowej w Zawadzkiem realizowanej w systemie zaprojektuj i wybuduj (...)"

PDFzawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania.pdf
 

Protokół z otwarcia ofert.pdf

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSIWZ.pdf


PDFZałącznik nr 1 do SIWZ - PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY CENTRUM PRZESIADKOWE (2).PDF
PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - Harmonogram rzeczowo-finansowy.pdf
PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - PRZEDMIAR ROBÓT CENTRUM PRZESIADKOWE listopad 2017.pdf
PDFZałącznik nr 10 do SIWZ- ZAGOSPODAROWANIE TERENU - KONCEPCJA.PDF
 

Wersja XML