Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Realizacja robót dodatkowych związanych z "Remont drogi gminnej nr 105631O ul. Lubliniecka w Zawadzkiem

Realizacja robót dodatkowych związanych z "Remont drogi gminnej nr 105631O ul. Lubliniecka w Zawadzkiem w ramach programu wieloletniego pod nazwa Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeńśtwo - Dostępność - Rozwój - w ramach 50% umowy zasadniczej

PDFinformacja o udzieleniu robót dodatkowych.pdf

PDFOgłoszenie o zamówieniu na roboty dodatkowe.pdf

PDFoświadczenie.pdf

PDFkarta ofertowa.pdf

PDFopis i wyliczenia.pdf

Wersja XML