Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odbudowa zniszczonych elemntów przepustu przy ulicy Kilińskiego w Zawadzkiem droga nr 105624 O w km 0 + 464 (0+000-0+602) w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

PDFunieważnienie postępowania.pdf

Odbudowa zniszczonych elemntów przepustu przy ulicy Kilińskiego w Zawadzkiem droga nr 105624 O w km 0 + 464 (0+000-0+602) w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych działki nr 811/7, 892/2 i 383/6

PDFzawiadomienie o modyfikacji treści SIWZ Nr 1.pdf

PDFINWENTARYZACJA 1.pdf

PDFINWENTARYZACJA 2.pdf

 

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf

PDFSIWZ.pdf

PDFPRZEDMIAR ROBÓT.pdf

PDFKORYTO ODWADNIAJĄCE.pdf

PDFPROFIL KORYTA.pdf

PDFRZUT KORYTA.pdf

PDFPRZEKRÓJ PRZEZ KORYTO I JEZDNIĘ.pdf

PDFZAGOSPODAROWANIE TERENU.pdf

PDFOPIS TECHNICZNY.pdf

PDFBIOZ.pdf

PDFSPECYFIKACJE TECHNICZNE.pdf

Wersja XML