Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27.08.2018

PDFProtokół Nr XLIII z Sesji Rady Miejskiej w dniu 25 czerwca 2018 r..pdf
PDFUchwała Nr XLIV-394-18 w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zawadzkie.pdf
PDFUchwała nr XLIV-395-18 w spr. uchylenia uchwały o zmianie uchwały w spr. utworzenia gminnej organizacyjnej GOSiT.pdf
PDFUchwała Nr XLIV-396-18 o zmianie uchwały w spr. utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej GOSiT.pdf
PDFUchwała Nr XLIV-397-18 w spr. przygotowania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w gminie Zawadzkie.pdf
PDFUchwała Nr XLIV-398-18 w spr. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny.pdf
PDFUchwała Nr XLIV-399 -18 w spr. ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Zawadzkie.pdf
PDFUchwała Nr XLIV-400-18 o zmianie uchwały budżetowej na 2018 r..pdf
PDFUchwała Nr XLIV-401-18 w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XLIV-402-18 w spr. okreslenia wysokości opłat za korzystanie z wyhowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez gminę Zawadzkie.pdf
 

Wersja XML