Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Zawadzkie w 2019 roku

PDFzawiadomienie o wyborze oferty.pdf
 

PDFprotokół z otwarcia ofert.pdf
 

PDFzawiadomienie o modyfikacji treści SIWZ nr 1.pdf
PDFwyjaśnienie treści SIWZ nr 1.pdf
 

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSIWZ wraz z ałącznikami.pdf 

Wersja XML