Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odbudowa zniszczonych elementów przepustu przy ulicy kilińskiego w zawadzkiem droga nr 105624 o w km 0+464 (0+000 - 0+602) w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych działki nr 811/7 , 829/2 i 383/6 - - przetarg III

PDFinformacja o rozstrzygnięciu przetargu.pdf

 

PDFogłoszenie.pdf

PDFsiwz.pdf

PDFBIOZ.pdf

PDFINWENTARYZACJA 1.pdf

PDFINWENTARYZACJA 2.pdf

PDFKORYTO ODWADNIAJĄCE.pdf

PDFOPIS TECHNICZNY.pdf

PDFPROFIL KORYTA.pdf

PDFPRZEDMIAR ROBÓT.pdf

PDFPRZEKRÓJ PRZEZ KORYTO I JEZDNIĘ .pdf

PDFRZUT KORYTA.pdf

PDFSPECYFIKACJE TECHNICZNE.pdf

PDFZAGOSPODAROWANIE TERENU.pdf

Wersja XML