Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 30.08.2012 r.

PDFUchwała nr XXIII_193_12_ w sprawie zmiany uchwały Nr XI_102_11.pdf

PDFUchwała Nr XXIII_194_12 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Zawadzkiego.pdf

PDFUchwała Nr XXIII_195_12 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, której wartość przekracza 200.000 zł.pdf

PDFUchwała Nr XXIII_196_12 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, której wartość przekracza 200.000 zł.pdf

PDFUchwała Nr XXIII_197_12 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty bod opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.pdf

PDFUchwała Nr XXIII_198_12 w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadzkiem.pdf

PDFuchwała Nr XXIII_199_12 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Zawadzkie i Gminą Lasowice Wielkie.pdf

PDFUchwała Nr XXIII_200_12 w sprawie przekazania skargi według właścwości.pdf

PDFUchwała Nr XXIII_201_12 w sprawie podziału Gminy Zawadzkie na okręgi wyborcze, określenie ich granic i numerów oraz liczby wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym.pdf

PDFUchwała Nr XXIII_202_12 w sprawie podziału Gminy Zawadzkie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.pdf

Wersja XML