Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na posiedzenie sesji Rady Miejskiej w dniu 29.10.2018 r

PDFProjekt uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2018 r.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. przyjecia Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi na rok 2019.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawnej jako lokal mieszkalny 2.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na umorzenie zaległości czynszowych.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na umorzenie zaległości czynszowych 2.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. zniesienia form ochrony przyrody z drzew uznanych za pomniki przyrody.pdf

PDFProjekt uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2018 r. 2.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu na zakupy urządzeń stanowiących wyposażenie stacji kontrolno serwisowej sprzętu ochrony dróg oddechowych.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf
 

Wersja XML