Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29.10.2018

PDFUchwała Nr XLVI-404-18 o zmianie uchwały budżetowej na 2018 r..pdf
PDFUchwała Nr XLVI-405-18 w spr. przyjęcia programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi na rok 2019.pdf
PDFUchwała Nr XLVI-406-18 w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XLVI-407-18 w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie zaległości czynszowych.pdf
PDFUchwała Nr XLVI-408-18 w spr. wyrażenia zgody na umorzenie zaległości czynszowych.pdf
PDFUchwała Nr XLVI-409-18 w spr. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomosci sprzedawanej jako lokal mieszkalny.pdf
PDFUchwała Nr XLVI-410-18 w spr. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny.pdf
PDFUchwała Nr XLVI-412-18 w spr. przyjęcia GPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r..pdf
PDFUchwała Nr XLVI-413-18 w spr. ustaelnia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej.pdf
PDFUchwała Nr XLVI-414-18 w spr. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu na zakupy urządzeń stanowiących wyposażenie stacji kontrolno serwisowej sprzętu ochrony dróg oddechowych.pdf

PDFUchwała Nr XLVI-411-18 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zawadzkie.pdf

Wersja XML