Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet Gminy Zawadzkie - 2019r.

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o prawidłowości planowanej kwoty długu oraz możliwości  sfinansowania deficytu określonego  w uchwale.

PDFUchwała nr 694_2018 z dnia 11 stycznia 2019 r..pdf
PDFUchwała nr 696_2018 z dnia 11 stycznia 2019 r..pdf
 

 

 

PDFOpinie RIO w sprawie budżetu gminy Zawadzkie .pdf

Uchwała nr II-23-18 w spr. uchwały budżetowej na 2019 r..pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2019 r.pdf
 

Wersja XML