Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na posiedzenie sesji Rady Miejskiej w dniu 19.11.2018 r

PDFProjekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawadzkiem.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Zawadzkiem.pdf

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Zawadzkiego.pdf

Wersja XML