Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Świadczenie usług w zakresie doradztwa prawnego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem i gminnych jednostek organizacyjnych oraz reprezentowanie gminy Zawadzkie przed sądami powszechnymi

PDFzawiadomienie o wyborze oferty.pdf
 

PDFuzupełnienie protokołu z otwarcia ofert.pdf

PDFprotokól z otwarcia ofert.pdf

 

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSIWZ z załącznikami.pdf
 

Wersja XML